Jaarvergadering nummer euh…

Zo’n vijfentwintig leden van Gehurterbij zijn vrijdagavond 9 december 2016 in d’n Tref  aanwezig om aan te horen wat er gebeurd is en wat er komend jaar staat te gebeuren rondom onze buurtvereniging. Ik kijk eens rond en kan

niet anders dan concluderen dat vooral de vaste kern weer aanwezig is. Blijkbaar is onze missie om alle leden bij de buurtvereniging te betrekken nog immer niet geslaagd.

 Jos heeft zijn hamer weer bij zich. Na al die jaren geniet hij nog zichtbaar als hij met een ferme tik de jaarvergadering mag openen. Hoeveel jaren we sinds zijn eerste hamerslag achter ons hebben gelaten blijft vooralsnog een raadsel. Het bestuur weet wel dat Gehurterbij komend jaar vijf jaar bestaat, maar of het dan de vijfde of de zesde jaarvergadering betreft kan helaas niet in de notulen worden vastgelegd. Blijkbaar heeft niet alleen de schoolgaande jeugd tegenwoordig moeite met hoofdrekenen.

 Wie wel goed kan rekenen is Jan. Hij is namelijk de kersverse dorpskampioen driebanden. Een welverdiend applaus valt hem ten deel. De voorzitter gaat verder met het benoemen van de successen van Gehurterbij in 2016. Zo was er de garageverkoop, die we samen met de buurtvereniging van de Kanaalstraat hielden, de Paasbrunch, het oliebollen bakken, de collecte voor het Oranjefonds en ga zo maar door. En dan staat er nog het een en ander op de planning voor 2016, zoals de Kersttocht in Charles Dickens stijl. Dat belooft een spektakel te worden vrijdag 23 december. Ook wordt spoedig de kerstverlichting weer opgehangen door een paar heren zonder hoogtevrees. Aanvullend krijgen we dit jaar voor het eerst twee banners in de straat waarmee we voorbijgangers fijne feestdagen toewensen.  

 Aan best veel activiteiten wordt zelfs geld verdiend, al zou dat wat mij betreft geen doel op zich moeten zijn.  Anderzijds geeft het ons wel ruimte om ook een keer een feestje voor alle leden te vieren zoals in het komende lustrumjaar staat gepland. Maar zelfs al is het gratis, dan nog zullen we nooit iedereen op de koffie krijgen. Van een deel van de spaarcentjes is een aanhanger gekocht. Jac en Bart hebben deze aanhanger zodanig aangepast dat het springkussen er precies in past en zo veilig opgeborgen is en makkelijk vervoerd (en ook verhuurd) kan worden. Edwin heeft met zijn kookworkshops een schot in de roos. Jaar in jaar uit genieten leden en soms zelfs enthousiaste niet leden, van deze gezellige, leerzame en smaakvolle avonden. Jos bevestigt nog maar eens dat Edwin inderdaad erg lekker kan koken en Jos kan het weten, want Jos ziet er wel uit alsof hij van lekker eten houdt. Ook de bbq-workshop wordt van harte aanbevolen door onze smulpaap. En dan is er voor de liefhebbers nog de dansles onder leiding van Pierre en Corrie elke tweede maandag van de maand.

 Ook het onderwerp carnaval komt weer voorbij. Na een vliegende start enkele jaren geleden, is grootschalige deelname aan de optocht van 2017 jammer genoeg niet haalbaar. Het kost simpelweg te veel tijd om het voor elkaar te krijgen en het komt altijd op dezelfde schouders terecht. Toch wil Jos er heel graag in 2018 wel weer bij zijn met een flinke loopgroep. Daar hebben we dan vanaf nu tenminste ruim de tijd voor….. Hopelijk wachten we dan niet tot december 2017 voor we beginnen.

Dan is het tijd voor Theo, onze eigen cfo. Als penningmeester zorgt hij elk jaar weer voor een sluitende balans. Hij toont een door hem zelf ondertekende verklaring waarin hij verklaart alles eerlijk ingevuld te hebben. Een beetje “de slager die zijn eigen vlees keurt”, maar Theo is door en door betrouwbaar, dus ik geloof hem op zijn woord. Ik kan ook niet anders want de lettertjes op het grote scherm zijn veel en veel te klein voor mijn ogen. Maar Theo houdt niet van half werk en vertelt ons in geuren en kleuren tot op de laatste cent waar het allemaal vandaan komt of is heengegaan. Best intereszzzz….  Als door een hypnotiseur betoverd worden mijn oogleden alsmaar zwaarder. Plots word ik weer bij de les gehaald door een luid gelach in de zaal. Theo verklaart onomwonden dat het rondje van Jos op de jaarvergadering van 2015, naderhand bij Theo is gedeclareerd. “Zo is het makkelijk rondjes geven” merkt hij droogjes op. Hij sluit positief af met de mededeling dat de contributie voor 2017 ongewijzigd blijft.

 Carla neemt de toelichting op de activiteitenkalender van 2017 voor haar rekening. Een paar opvallende zaken zijn de garagesale die in juli ipv september staat gepland en de Ge-hurt-er-ook-bij-dag op 13 mei die in het teken staat van het eerste lustrum. En natuurlijk de Verwenkermis die op zondag 11 juni gaat plaatsvinden. Dat wordt een feest voor alle bewoners. Carla geeft aan dat er heel veel vrijwilligers nodig zullen zijn en vraagt een ieder z’n steentje bij te dragen. Zet die dag dus alvast in je agenda!

 Op de vraag van Carla of er nog op- of aanmerkingen zijn op de activiteiten voor 2017 blijft het stil. Het blijkt een goed doortimmerd plan waar iedereen zich in kan vinden en waar natuurlijk ook al heel veel werk in gaat zitten. Wel stelt Nelly nog voor om de Herfstwandeling nieuw leven in te blazen. Ze wil dit graag samen met Hannie gaan oppakken. Zodra daarover duidelijkheid is komt ie gewoon op de kalender erbij.

De voorzitter gaat nog wat dieper in op de invulling van de feestdag ivm het vijfjarige bestaan in 2017. Er komen een aantal voorstellen boven drijven, waaronder een Percussie-workshop. Dat is erg leuk weet ik uit eigen ervaring. Mijn volledige gebrek aan gevoel voor ritme maakte het al snel te moeilijk voor mij, maar ik heb er wel van genoten. Jos ziet ook wel wat in een soort van receptie, waarbij wat notabelen uit het dorp worden uitgenodigd. Misschien iets van een fanfare erbij of een carnavals-muziek-gezelschap. En de trommelclub van Zonhove natuurlijk. Het gaat vast een hele gezellige, muzikale dag worden. Terecht merkt Jos op dat hij graag ziet dat we deur voor deur langs gaan om mensen te enthousiasmeren en ook duidelijk inzichtelijk te krijgen hoeveel mensen er echt bij willen zijn. Dit ivm  bijvoorbeeld het inhuren en inkopen van acts en eten.

 Er worden nog wat zaken medegedeeld, zoals het probleem van de trieste burgers die ongegeneerd de keutel van hun hond achterlaten op het Zonhove terrein en dan is het alweer tijd voor de rondvraag. Deze avond houdt de rondvraag de aanwezigen nog wat langer in de greep dan gedacht. Jan rakelt nog maar eens de water- en verkeersoverlast in de straat op. Hij kent zijn eigen beperkingen, een gave die lang niet elk mens gegeven is, en geeft terecht aan dat diplomatie niet zijn sterkste kant is. Hij wil daarom graag zien dat we als buurtvereniging wat meer druk bij de gemeente leggen om de aanhoudende problemen opgelost te krijgen. Theo en Esther zien nog wel mogelijkheden, dus ook daar gaat aan gewerkt worden. De discussie die ten einde leek duurt nog even voort, maar er komen geen nieuwe feiten op tafel en dus neemt Jos zijn hamer weer ter hand.

 Daarmee komt voor de vijfde (of zesde) keer de verlossende hamerslag van de voorzitter en is het tijd om de kelen te smeren aan de bar van d’n Tref. Wie dat gaat betalen? Dat horen we van Theo wel op de volgende jaarvergadering.

Gehurterbijschrijver 

Scroll naar boven