De man met de hamer

Het Brabants kwartiertje was nog niet voorbij of voorzitter Jos nam zijn nieuw verworven voorzittershamer ter hand om met een ferme tik op het houten tafelblad onze aandacht op te eisen.

Zo’n vijfentwintig buurtbewoners hadden gehoor gegeven aan de oproep om aanwezig te zijn bij deze eerste officiële algemene ledenvergadering van buurtvereniging Gehurterbij sinds de oprichting eind 2011. Dat het startsignaal in d’n Tref al even na achten werd gegeven, bleek achteraf een goede keus. Jos moest namelijk tot half elf wachten eer hij eindelijk weer een klap mocht uitdelen met zijn speeltje.

Er was ook zoveel te vertellen en tussendoor moesten natuurlijk ook een paar keer de kelen gesmeerd worden. Voor wat precies door wie gezegd is en welke onderwerpen allemaal behandeld zijn, verwijs ik graag naar de notulen die ongetwijfeld ergens ter inzage liggen. Wat niet in de notulen zal staan, maar wat eigenlijk veel belangrijker is dan gortdroge cijfers over ledenaantallen en wattage van kerstverlichting, zijn de positieve stemming en het enthousiasme van iedereen, de professionele aanpak van het bestuur en de geweldige locatie waar we kosteloos gebruik van mogen maken. Hier groeit iets moois, zoveel is mij wel duidelijk geworden.

Dat er iets moois ontstaat is niet vanzelfsprekend. De buurtvereniging heeft een heel divers ledenbestand, van jong tot bijna oud, van alleenwonend tot gezin met kinderen, van laag tot hoog opgeleid, van oud buurtbewoners tot mensen die er onlangs zijn komen wonen en als klap op de vuurpijl ook nog de bewoners van Zonhove. Ga er maar aan staan om al die doelgroepen enthousiast te maken voor de buurtvereniging. Dat is een wel haast onmogelijke taak. Één manier om het te proberen is om heel veel activiteiten te organiseren, zodat er voor elk wat wils is. Een volle activiteitenkalender dus. Hoewel dit een nobel streven is, hoor je tussen de regels door dat het werk dat hiermee gepaard gaat, nogal wat tijd vraagt van de actieve leden. Er moeten erg veel ballen in de lucht gehouden worden en ondanks het gevarieerde ledenbestand, hebben we helaas geen circusartiest in ons midden, dus daar zal uiteindelijk linksom of rechtsom een draai gemaakt gaan worden. Er zullen meer passieve leden een actieve rol moeten gaan spelen en/of de activiteitenkalender moet uitgedund worden. Een oproep dus aan iedereen om tenminste een paar uur per jaar actief mee te draaien in je eigen buurtvereniging.

Iedereen kan iets betekenen, zoals de twee dames die zich tijdens de vergadering spontaan aanboden om mee te helpen met kleding maken voor een eventuele deelname aan de Carnavalsoptocht op 10 februari aanstaande. Misschien wil jij ook wel meedoen met de optocht of heb je een heel goed idee waar we als buurtvereniging mee aan de slag kunnen. Bedenk maar eens vijf redenen waarom je zo graag op de plek woont waar je woont; goede kans dat het feit dat er van alles georganiseerd wordt door de buurtvereniging er één van is. En om dat in stand te houden is jouw hulp heel waardevol. Twijfel niet langer en kijk eens of er een activiteit op de kalender staat waar jij graag een bijdrage aan zou willen leveren. Buurtvereniging Gehurterbij; voor jou en door jou!

Gehurterbijschrijver

Scroll naar boven